parteneri

Lista institutiilor romanesti care s-au alaturat retelei E-RIHS

Hub-ul E-RIHS ROmânesc este alcătuit din:

  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000
  • Institutul Național al Patrimoniului INP
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” IFIN-HH

Alături de aceste instituții, s-a creat o rețea care cuprinde institute de cercetare și universități cu activitate susținută și dovedită în domeniul științelor patrimoniului, precum și muzee.

INOE 2000

Coordonator hub RO

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică  dezvolta o activitate sustinuta in domeniul tehnicilor si metodelor fotonice implicate in  conservarea si restaurarea bunurilor culturale.
(autorizatie nr. 64/27.05.2014, Ministerul Culturii)

INP

membru hub RO

Institutul Național al Patrimoniului este principala instituție publică responsabilă de gestiunea patrimoniului cultural din România, elaborând Lista Monumentelor Istorice din România, precum si dosare pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial.

IFIN-HH

membru hub RO

Institutul National pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei”  is dedicated to the research and development in physical and natural sciences, mainly Nuclear Physics and Nuclear Engineering, and in related areas including Astrophysics and Particle Physics, Field Theory, Mathematical and Computational Physics, Atomic Physics and Physics of Condensed Matter, Life and Environmental Physics.

UNAB

Contribuitor

Universitatea Nationala de Arte Bucuresti – primele cursuri de conservare şi restaurare, limitate la domeniul picturii murale, s-au desfăşurat încă din anul 1970 în cadrul Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Începând cu anul 1990 a devenit secţie de sine stătătoare, consacrată exclusiv conservării şi restaurării operelor de artă.

MNIR

Contribuitor

Muzeul Național de Istorie și Arheologie – instituţia a apărut în 1970, ca cel dintâi muzeu de arheologie şi istorie din ţară – sub aspectul reprezentativităţii. Muzeul susţine cercetări arheologice, an de an, şi a devenit principalul actor al arheologiei preventive, gestionând proiecte de mare anvergură.

INFM

Contribuitor

Institutul National pentru Fizica Materialelor – are ca activitate pregătirea, caracterizarea și studiul proprietăților fizice ale materialelor, precum și
dezvoltarea de tehnici și metode analitice cu aplicații în știința materialelor.

UAD

Contribuitor

Crezul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca este că educaţia superioară artistică este o componentă importantă a societăţii, aceasta jucând un rol cheie în deschiderea de noi orizonturi prin contribuţia majoră la construirea culturii contemporane şi prin folosirea noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei în cadrul societăţii globale bazate pe cunoaştere

INCDTP

Contribuitor

Institutul National Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – activitatea de cercetare stiintifica se afla intr-o continua evolutie, in concordanta cu
obiectivele de dezvoltare pe plan european.

UAI

Contribuitor

Universitatea Alba Iulia “1 Decembrie” – misiunea fundamentală a Universităţii este tocmai aceea de a contribui, prin modalităţile specifice educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori

MNSDG

Contribuitor

Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti” – cercetează, colecționează, gestionează, conservă și restaurează patrimoniu etnologic din colecții sau din teren. Ceea ce îl individualizează şi îl deosebeste de alte muzee este cum comunică şi mai ales cum se raportează la comunitate,  în sensul sustinerii și promovării valorilor culturale  tradiționale și /sau moderne  raspunzând diverselor nevoi spirituale ale comunitătii, promovând creativitatea și  dialogul intercultural și interetnic.

MINAC

Contribuitor

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie  Constanța – cercetarea, îmbogățirea, achiziționarea, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural național, arheologic, numismatic și istoric.

MNUAI

Contribuitor

Muzeul  National al Unirii din Alba Iulia – a fost înfiinţat în anul 1888 din iniţiativa Societăţii de Istorie, Arheologie şi Știinţe Naturale a comitatului Alba. Colecţiile muzeului numără circa 200.000 de obiecte de patrimoniu, iar biblioteca sa deţine în jur de 70.000 de volume.

MCDR

Contribuitor

Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva patrimoniul muzeului constă în colecţii de preistorie, epocă dacică, romană, medieval timpurie, medievală, o colecţie de arme albe şi de foc, echipament militar modern şi contemporan, colecţii cu piese de istorie modernă şi contemporană. La acestea se adaugă o colecţie de artă şi una de efemeride, precum și una de științele naturii.

UAUIM

Contribuitor

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” –  este singura instituţie de învăţământ superior de arhitectură din România certificată RIBA (Royal
Institute of British Architects), făcând astfel parte, încă din anul 1998, dintr-un grup select de 87 universități din 33 de țări din întreaga lume.

CMNMI

Contribuitor

Complexul Muzeal National “Moldova” Iasi are sediul central în Palatul Culturii, unde se află patru muzee de talie națională: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, Muzeul de Artă si Muzeul Etnografic al Moldovei. Din cadrul Complexului face parte şi Centrul de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural. 

UAIC

Contribuitor

Universitatea Alexandu Ioan Cuza, Facultatea de Teologie Ortodoxa Iasi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare.

GeoEcoMar

Contribuitor

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – are ca activități principale cercetările în domeniul geologiei, geofizicii și geoecologiei cu accent pe mediile acvatice, marine, deltaice și fluviale.

Membri E-RIHS

Marea Britanie Franța Cipru Germania Italia Polonia Portugalia Spania Slovenia Grecia Ungaria Belgia Israel Norvegia Olanda România Cehia Slovacia Austria

Join our Newsletter

În curând E-RIHS.RO Newsletter vă va informa prin e-mail despre cele mai noi evenimente organizate sau propuse de E-RIHS.

Contact

Telefon

021 457 45 22

Mail

certo@inoe.ro

contact@e-rihs.ro

Adresa

Atomiștilor nr. 409,
Măgurele, Ilfov